Valikko Sulje

Kaluston käsittelyohjeet

1. KULJETUSCASET JA KALUSTON PAKKAUS

Caseja ei tule säilyttää pitkiä aikoja ulkotiloissa/sateessa. Caseja ei saa käyttää värikalvojen leikkausalustoina eikä missään tapauksessa paiskoa tai potkia!

Kalusto tulee pakata siten että särkyvä kalusto on erillään, esim. ripustusraudat yhteen laatikkoon ja varapolttimot toiseen. Suositeltavinta on pakata kalusto samoin kuin se oli pakattu varastoltamme noudettaessa.

2. KAAPELIT

Kaapelit palautetaan siistille kiepille kerättynä ja kieppi teipillä kiinnitettynä. Kaapelikieppiä kiinni teipattaessa teippi ei saa peittää kaapelin pituusvärikoodia. Kaapelien teippaamiseen tulee käyttää vain DC:n kaluston mukaan pakkaamia teippejä. Tarvittava määrä teippiä sisältyy kaluston vuokrahintaan. Kaapeleista on poistettava esim. lattiaan teippauksesta jääneet teipinpätkät. Ilmastointiteippiä ei tule käyttää kaapeleiden teippaamiseen missään vaiheessa. Erittäin likaantuneet (teippi, juomaroiskeet, kura) ja ulkokäytössä olleet kaapelit on puhdistettava ennen palautusta.

Socapex- ja voimavirtakaapelit on pyrittävä kytkemään mahdollisimman pienellä kuormalla, mieluiten syöttö poiskytkettynä. Syötön sulakkeiden on oltava oikeankokoiset kaapelin ylikuormituksen välttämiseksi.

Kaukokaapeleiden käytössä on noudatettava riittävää huolellisuutta ja kaapeli on tarvittaessa suojattava kourulla tai vastaavalla menetelmällä. Liittimet on tarvittaessa suojattava kaapelia vedettäessä esim. muovipussilla. Kaapeleiden yli ajaminen ajoneuvoilla tai muilla raskailla laitteilla (pumppukärryt, trukit, painavat caset, …) on ehdottomasti kielletty! Yksittäistä kaukokaapelin johdinta ei yleensä pystytä korjaamaan joten vahingoittunut kaapeli joudutaan uusimaan kokonaan.

3. V ALONHEITTIMET

Valonheittimiä tulee käsitellä huolella erityisesti välittömästi virran katkaisemisen jälkeen laitteen ollessa vielä kuuma. Valonheittimet joista on rikkoutunut polttimo jota ei ole vaihdettu uuteen on merkittävä selvästi esim. kirkkaanvärisellä sähköteippirastilla. Ulkona käytetty kalusto on aina puhdistettava ja kuivattava ennen palautusta.

Värikalvokehykset on irroitettava heittimistä kuljetuksen ajaksi ja ne tulee pakata siten etteivät ne väänny. Liikkuviin goboja vaihdettaessa on huolehdittava siitä että alkuperäiset gobot tulevat alkuperäisille paikoilleen ja oikein päin.

Jos heittimien mukaan annettuja varapolttimoita otetaan käyttöön on myös vanha polttimo palautettava (selvästi merkittynä) kalustoa palautettaessa. Palauttamatta jääneet polttimot laskutetaan vuokralleottajalta!

4. HIMMENTIMET JA SÄHKÖKESKUKSET/VAST.

Laitteiden nimelliskuormaa ei saa ylittää eikä sulakkeita vaihtaa alkuperäistä suuremmiksi. Palaneet sulakkeet on vaihdettava tai merkittävä selkeästi ennen palautusta. Himmentimiä ei tule kytkeä tai irroittaa syötöstä kanavat päällä. Himmentimiin saa kytkeä vain himmennettäväksi tarkoitettuja valonheittimiä; ei siis savukoneita, tuulettimia eikä peilipallon moottoreita (tähän tarkoitukseen löytyy DMX- ohjattuja relebokseja)

5. VALO/ÄÄNITISKIT JA VAST. LAITTEET

Tupakan tuhkan ja juomien yms. lian pääseminen laitteiden päälle ja sisälle tulee estää. Pölysuojaa tulee ulkona ja muuten pölyisissä tiloissa käyttää aina kun tiskiä ei aktiivisesti käytetä. Kaatuneista juomista ja tuhkasta aiheutuneet puhdistus- ja korjauskustannukset veloitetaan kokonaisuudessaan vuokralleottajalta. Laitteiden softien päivittäminen tai normaalikäyttöön kuulumattomien konfiguraatiomuutosten teko ilman erillistä lupaa on kielletty.

6. MIKROFONIT JA TELINEET

Mikrofonien huolellisesta käsittelystä on aina huolehdittava! Vääntyneet grillit vaihdetaan uusiin asiakkaan kustannuksella vaikka itse mikrofoni olisikin ehjä. Mikrofonitelineiden kiristysruuvi tulee avata ennen säätämistä siten että teline saadaan vähäisellä voimalla käännettyä haluttuun asentoon.

7. PA-LAITTEET

PA-laitteet on valittava siten että järjestelmässä on riittävästi pelivaraa elementtien vaurioitumisen välttämiseksi. PA-laitteiden ulkokäytöstä on aina sovittava erikseen.

PA:n pinoaminen on tehtävä huolellisesti ja pino on tuettava siten ettei se missään tapauksessa pääse kaatumaan. Kiipeäminen PA:n päälle on estettävä.

8. PROJEKTORIT JA PLASMANÄYTÖT

Videoprojektorien ja plasmanäyttöjen käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Videoprojektorit on sammutettava niille määritellyllä tavalla (ei siis irroittamalla pistoke!) ja ne on sammutettava mikäli niitä ei tarvita pidempään aikaan.

Plasmanäyttöjen käytössä on huomioitava kuvan kiinnipalamisen vaara. Materiaali on suunniteltava siten että kuvassa tapahtuu säännöllisesti muutoksia kiinnipalamisen ehkäisemiseksi. Näytössä ei tule missään tapauksessa pitää staattista kuvaa yli 15 minuuttia. Pahasti kiinnipalanutta näyttöä ei voi korjata ja sen uusiminen laskutetaan vuokralleottajalta.

9. LA V AELEMENTIT

Maton ja muiden verhoilujen kiinnittäminen lavaelementteihin nitomalla on ehdottomasti KIELLETTY! Lavaelementtejä ei saa paiskoa eikä kaataa. Lavaa kuormaliinoilla tuettaessa on huolehdittava siitä että liina asettuu mahdollisimman lähelle lavan pohjaa (jalan yläpäähän) ja ettei liinaa kiristetä liikaa jalkojen vääntymisen estämiseksi. Lavaelementeistä on ennen palautusta poistettava kaikki matto- yms. teipit. Lavaelementtien kuormituksen on oltava sallituissa rajoissa. Korkeammat lavat (yli 60 cm) on tarvittaessa tuettava vinotuilla.

Reunakankaita on käsiteltävä siten etteivät ne vahingoitu tai likaannu tarpeettomasti. Erityisesti kankaiden tarranauhojen likaantumista on varottava.

10. RIPUSTUSTARVIKKEET

Ripustimia kuormitettaessa on aina huolehdittava ettei ko. laitteen painorajoituksia ylitetä ja että kuormitus jakautuu tasaisesti. Asiakas vastaa itse kaikista tekemistään ripustuksista ja vuokraamansa kaluston soveltuvuudesta tehtävään. Kaikista mahdollisista vioista tai puutteista on aina ilmoitettava kalustoa palautettaessa. Vialliseksi todettua kalustoa ei saa käyttää.

Ketjunostimet on aina ajettava tyhjäksi (kone ketjun alapäässä) ennen palautusta. Ketjunostimia ulkolavoilla käytettäessä nostin on suojattava sateelta. Ulkokäytöstä on ilmoitettava kalustoa varattaessa.

Clampeissa, telineissä yms on oltava kaikki osat ja ruuvit tallella. Telineiden ruuvit tulee kiristää kalustoa purettaessa siten etteivät telineet pääse aukeamaan niitä kuljetettaessa. Trussipultit ja vastaavat pientarvikkeet lasketaan palautettaessa.

11. SAVU- JA USVAKONEET

Koneita ei saa missään tapauksessa käyttää kuivaksi! Koneissa ei saa käyttää mitään muita kuin niiden mukaan annettuja savunesteitä. Hajusteiden ja vastaavien lisäaineiden käyttö koneissamme on ehdottomasti kiellettyä.

Savu- ja usvakoneita ja tuulettimia ei saa missään tapauksessa kytkeä himmentimiin. Jos laitteita on ohjattava DMX:llä eikä laitteessa itsessään DMX-ohjausta ole, pyydäthän laitteen mukaan erillisen DMX-releboksin!

Vuokralleottajan tulee huomioida että käytännössä kaikkien savu- ja usvakoneiden savu laukaisee savuhälyttimet jo pienissä määrissä ja hän vastaa itse mahdollisen aiheettoman hälytyksen aiheuttamista kustannuksista.

12. KALUSTOLLE VAARALLISET TILAT

Vuokralleottaja vastaa kalustosta alkaen siitä hetkestä kun kalusto on luovutettu vuokralleottajan haltuun ja päättyen siihen hetkeen kun kalusto on sovitusti palautettu vuokralleantajan varastoon. Vuokralleottaja sitoutuu täyteen korvaukseen kalustolle koituneesta katoamisesta tai vahingosta siinäkin tapauksessa, että kolmas osapuoli varastamalla, rikkomalla tai muutoin vahingoittaa kalustoa. Kalustoa ei ole vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vuokralleottaja on velvollinen tarvittaessa vakuuttamaan kaluston omalla kustannuksellaan.

13. KALUSTON KÄYTTÖ ULKOTILOISSA

Käytettävän kaluston soveltuvuus ulkokäyttöön on aina varmistettava kalustoa varattaessa. Vuokralleottaja vastaa aina kalustolle ulkokäytöstä aiheutuneista vahingoista. Tarvittaessa kaluston puhdistus ja korjaus laskutetaan voimassa olevan hinnaston mukaan.

14. RIKKOUTUNUT KALUSTO

Mahdollinen vuokra-aikana rikkoutunut, vajaatoimintainen tai ”keikkakorjattu” kalusto sekä valonheittimet joissa on rikkoutunut polttimo on merkittävä selkeästi esim. sähköteippirastilla ja selvitys viasta on annettava kalustoa palautettaessa.